Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty BSC 1997-2022

Ngày đăng: 13-01-2023
  1. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển trên thị trường, chúng ta có quyền tự hào khi dẫn khẳng định được tên tuổi và thương hiệu trên thị trường. Có được sự thành công này là nhờ thành quả đóng góp không nhỏ sức lực và trí tuệ từ các anh em nhân viên, những người đang gồng vai góp sức xây dựng ngôi nhà chung này. Những cống hiến ấy sẽ luôn được ghi nhớ, gìn giữ và, trân trọng và phát huy.